غذاهای نیمه آماده

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه
خواص غذایی :داراي تركيبات گوگردي ، قند ، كلسيم ، املاح سديم و پتاسيم يد ، سيليس ، آهن ، فسفر و ویتامين هاي «A» ، «B» و«C»

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم
ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه

تماس با ما

کارخانه: شهرک صنعتی شـیراز، میدان ششم، بلوار الکترونیک، خیابان علوم، کوچه 422
071-37730225 - 071-37730227
071-37730229 - 071-37730231

info@golpone.ir
customer@golpone.ir

خبرنامه

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنابع غذایی گل پونه میباشد. ©